กุหลาบกระบี่ต้นนี้บานนานเป็นเดือนสวยไม่แพ้กุหลาบน่าน

ดอกก็คล้ายกันนะแต่สีเขาจัดจ้านกว่า (ไม่หอม)

 

 

 

กุหลาบกระบี่ต้นนี้บานนานเป็นเดือนสวยไม่แพ้กุหลาบน่าน

ดอกก็คล้ายกันนะแต่สีเขาจัดจ้านกว่า (ไม่หอม)

 

 

กุหลาบน่านบานทน สวยสง่าและหอมมาก