วันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับเส้นทางการเดินเรือข้ามคาบสมุทรในสมัยอดีต โดย ร้อยเอกบุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ มาให้อ่านกันครับ สนใจอ่านได้ที่นี้ครับ

        วันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับเส้นทางการเดินเรือข้ามคาบสมุทรในสมัยอดีต โดย ร้อยเอกบุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ มาให้อ่านกันครับ สนใจอ่านได้ที่นี้ครับ