คุณชาตา  บุญสูง ได้ส่งช่างเข้าไปซ่อมสะพานเหล็กแล้วครับ โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในการซ่อมแซมท่านเป็นผู้จัดการให้หมดครับ ผมขอบพระคุณท่านมากครับที่ช่วยให้สะพานเหล็กซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองตะกั่วป่า พังงา กลับมาให้สามารถใช้งานได้อีกครั้ง Laughing

     คุณชาตา  บุญสูง ได้ส่งช่างเข้าไปซ่อมสะพานเหล็กแล้วครับ โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในการซ่อมแซมท่านเป็นผู้จัดการให้หมดครับ ผมขอบพระคุณท่านมากครับที่ช่วยให้สะพานเหล็กซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองตะกั่วป่า พังงา กลับมาให้สามารถใช้งานได้อีกครั้ง Laughing