สวัสดีครับ

เนื่องจากปัจจุบัน กั่วป่า ดอท คอม ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนหลักคือ ส่วนของเนื้อหา และ ส่วนของเว็บบอร์ด และด้วยเหตุที่มีการแบ่งออกเป็นสองส่วนนี้จึงส่งผลให้มีการแบ่งบัญชีผู้ใช้ระบบออกเป็นสองส่วนด้วย นั้นคือบัญชีผู้ใช้ในส่วนของเนื้อหาจะไม่สามารถเข้าใช้งานบัญชีผู้ใช้ในส่วนของเว็บบอร์ดได้ 

สำหรับวัตถุประสงค์นั้นมีรายละเอียดดังนี้

สวัสดีครับ

เนื่องจากปัจจุบัน กั่วป่า ดอท คอม ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนหลักคือ ส่วนของเนื้อหา และ ส่วนของเว็บบอร์ด และด้วยเหตุที่มีการแบ่งออกเป็นสองส่วนนี้จึงส่งผลให้มีการแบ่งบัญชีผู้ใช้ระบบออกเป็นสองส่วนด้วย นั้นคือบัญชีผู้ใช้ในส่วนของเนื้อหาจะไม่สามารถเข้าใช้งานบัญชีผู้ใช้ในส่วนของเว็บบอร์ดได้ 

สำหรับวัตถุประสงค์นั้นมีรายละเอียดดังนี้

1. ส่วนของเนื้อหา – สร้างขึ้นเพื่อใช้รวบรวมเนื้อหา สาระต่างๆของ ตะกั่วป่า บ้านเราเข้าไว้ด้วยกัน และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับหากมีใครช่วยมาใส่เนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับตะกั่วป่า ไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็ตาม

2. ส่วนของเว็บบอร์ด – สร้างขึ้นเืพื่อให้เป็รชุมชนของพวกเรา เปิดให้ทุกคนที่เป็นสมาชิกในเว็บบอร์ดสามารถแสดงความคิดเห็นกันได้อย่างเต็มที่ครับ


admin