ช่วงวันปิยมหาราชได้โอกาสดีหนีน้ำกลับบ้าน วันนี้เลยได้แวะไปเที่ยวงานวัด ทีวัดย่านยาว จำได้ว่านานมากแล้วที่วัดย่านยาวไม่มีงานวัด ได้ยินโฆษกพูดว่า 20 ปี แล้วที่ไม่มีงานวัดที่วัดย่านยาว เมื่อเข้ามาเที่ยวในงานก็พบว่าจัดวางสถานที่ได้สวยงามครับ ดูอบอุ่น ปลอดภัย ถึงงานจะไม่ยิ่งใหญ่มาก แต่ก็รู้ัสึกดีครับ มีทั้งการแสดงจากน้องๆโรงเรียนบ้านย่านยาว รำวงที่เต้นกันมันส์สุดๆ มวย (มวยกับหนังควาย เป็นสิ่งที่พ่อท่านวัดย่านยาวชอบมาก ใครบนพ่อท่านวัดย่านยาว มักบนด้วย 2 สิ่งนี้)  ธาราพาโชค ผ้าป่าลอยฟ้า ฯลฯ นอกจากได้ยังได้รับความกรุณาจากท่านเจ้าอาวาสอนุญาติให้ขึ้นไปถ่ายรูปจากหอระฆังได้ เลยได้มีรูปมุมสูงมาฝากกันตามที่เห็นครับ


        ช่วงวันปิยมหาราชได้โอกาสดีหนีน้ำกลับบ้าน วันนี้เลยได้แวะไปเที่ยวงานวัด ทีวัดย่านยาว จำได้ว่านานมากแล้วที่วัดย่านยาวไม่มีงานวัด ได้ยินโฆษกพูดว่า 20 ปี แล้วที่ไม่มีงานวัดที่วัดย่านยาว เมื่อเข้ามาเที่ยวในงานก็พบว่าจัดวางสถานที่ได้สวยงามครับ ดูอบอุ่น ปลอดภัย ถึงงานจะไม่ยิ่งใหญ่มาก แต่ก็รู้ัสึกดีครับ มีทั้งการแสดงจากน้องๆโรงเรียนบ้านย่านยาว รำวงที่เต้นกันมันส์สุดๆ มวย (มวยกับหนังควาย เป็นสิ่งที่พ่อท่านวัดย่านยาวชอบมาก ใครบนพ่อท่านวัดย่านยาว มักบนด้วย 2 สิ่งนี้)  ธาราพาโชค ผ้าป่าลอยฟ้า ฯลฯ นอกจากได้ยังได้รับความกรุณาจากท่านเจ้าอาวาสอนุญาติให้ขึ้นไปถ่ายรูปจากหอระฆังได้ เลยได้มีรูปมุมสูงมาฝากกันตามที่เห็นครับ

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่

       หมายเหตุ ดูๆไปแล้ววัดในอำเภอตะกั่วป่าที่อายุมากกว่า 200 ปีก็มีไม่น้อยนะครับ ไม่ว่าจะเป็น วัดย่านยาว วัดคงคาภิมุข วัดบางมรา ฯลฯ