เทศบาลตำบลบางนายสีประกาศให้มีการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางนายสี ในวันที่ 29 มกราคม 2555 โดยทั้งนี้ได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2554 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลบางนายสี สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://kuapa.com/documents/Application.zip

     เทศบาลตำบลบางนายสีประกาศให้มีการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางนายสี ในวันที่ 29 มกราคม 2555 โดยทั้งนี้ได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2554 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลบางนายสี สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://kuapa.com/documents/Application.zip