เทศกาลกินผักเมืองตะกั่วป่า ประจำปี 2553 มาแล้ว
วางแผนเตรียมตัวกลับบ้านเรา 7 – 16 ตุลาคม 2553
วันนี้เป็นกำหนดการของศาลเจ้าพ่อกวนอู ( โรงพระตลาดใต้)

7 ตุลาคม 2553 – ตอนบ่าย พระทำพิธีขึ้นเสาโกเต้ง
– ตอนค่ำ พระทำพิธีโก้ยเฉ่งอิ้ว ในตลาดตะกั่วป่า
– ตอนดึก พระทำพิธีรับองค์กิ๋วอ๋อง-องค์หยกอ๋อง
8 ตุลาคม 2553 ขึ้น 1 ค่ำ – ตอนค่ำ ทำพิธีในศาลเจ้า
9 ตุลาคม 2553 ขึ้น 2 ค่ำ – ตอนค่ำ ทำพิธีในศาลเจ้า
10 ตุลาคม 2553 ขึ้น 3 ค่ำ – ตอนค่ำ ทำพิธีในศาลเจ้า
11 ตุลาคม 2553 ขึ้น 4 ค่ำ – พระไปตลาดย่านยาว ตลาด บขส.

เทศกาลกินผักเมืองตะกั่วป่า ประจำปี 2553 มาแล้ว
วางแผนเตรียมตัวกลับบ้านเรา 7 – 16 ตุลาคม 2553
วันนี้เป็นกำหนดการของศาลเจ้าพ่อกวนอู ( โรงพระตลาดใต้)

7 ตุลาคม 2553 – ตอนบ่าย พระทำพิธีขึ้นเสาโกเต้ง
– ตอนค่ำ พระทำพิธีโก้ยเฉ่งอิ้ว ในตลาดตะกั่วป่า
– ตอนดึก พระทำพิธีรับองค์กิ๋วอ๋อง-องค์หยกอ๋อง
8 ตุลาคม 2553 ขึ้น 1 ค่ำ – ตอนค่ำ ทำพิธีในศาลเจ้า
9 ตุลาคม 2553 ขึ้น 2 ค่ำ – ตอนค่ำ ทำพิธีในศาลเจ้า
10 ตุลาคม 2553 ขึ้น 3 ค่ำ – ตอนค่ำ ทำพิธีในศาลเจ้า
11 ตุลาคม 2553 ขึ้น 4 ค่ำ – พระไปตลาดย่านยาว ตลาด บขส.
– ทำพิธีโก้ยเฉ่งอิ้ว มีขบวนเก่วไปด้วย
12 ตุลาคม 2553 ขึ้น 5 ค่ำ – ตอนค่ำ ทำพิธีในศาลเจ้า
13 ตุลาคม 2553 ขึ้น 6 ค่ำ – พระออกแห่ในตลาดตะกั่วป่า
14 ตุลาคม 2553 ขึ้น 7 ค่ำ – พระไปบางไทร ตำตัว สะพานเสือ
– ปลายวา ปากพู่ ปากถัก กะปง บางกุ่ม
– ทำพิธีโก้ยเฉ่งอิ้ว
15 ตุลาคม 2553 ขึ้น 8 ค่ำ – พระไปตลาดบางม่วง น้ำเค็ม บางปูเต้
– ในปิ ทำพิธีโก้ยเฉ่งอิ้ว มีขบวนเก่วไปด้วย
16 ตุลาคม 2553 ขึ้น 9 ค่ำ – พระออกแห่ในตลาดตะกั่วป่า
– ตอนบ่าย ทำพิธีส่งองค์หยกอ๋อง
– ตอนค่ำ ทำพิธีในศาลเจ้า
– ตอนดึก ทำพิธีส่งองค์กิ๋ิวอ๋อง
17 ตุลาคม 2553 – ตอนบ่าย ทำพิธีลงเสาโกเต้ง
– ทำพิธีเปิดอาหารคาว

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐