ด้วยวัดพระธาตุคีรีเขต  (วัดลุ่ม)  อำเภอตะกั่วป่า  จังหวัดพังงา ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ   หลายสิบ สัณฐาน จากวัดบวรนิเวศวิหาร  กทม.  มาประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุคีรีเขต เป็นการชั่วคราวเพื่อให้ประชาชนได้สักการบูชา  โดยมีกำหนดการดังนี้

22  พย. 55  

       08.30 น.  อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุจากหน้าเทศบาลเมืองตะกั่วป่าโดยขบวนแห่ ไปประดิษฐาน ณ วิหารวัดพระธาตุคีรีเขต
       13.00 น.  เปิดให้ประชาชนเข้าสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุฯ

23 – 24 พย. 55          

       เปิดให้ประชาชนเข้าสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและร่วมงานทอดกฐินสามัคคี

 

 ปล. ควรแต่งกายชุดขาว นะครับ


       ด้วยวัดพระธาตุคีรีเขต  (วัดลุ่ม)  อำเภอตะกั่วป่า  จังหวัดพังงา ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ   หลายสิบ สัณฐาน จากวัดบวรนิเวศวิหาร  กทม.  มาประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุคีรีเขต เป็นการชั่วคราวเพื่อให้ประชาชนได้สักการบูชา  โดยมีกำหนดการดังนี้

22  พย. 55  

       08.30 น.  อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุจากหน้าเทศบาลเมืองตะกั่วป่าโดยขบวนแห่ ไปประดิษฐาน ณ วิหารวัดพระธาตุคีรีเขต
       13.00 น.  เปิดให้ประชาชนเข้าสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุฯ

23 – 24 พย. 55          

       เปิดให้ประชาชนเข้าสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและร่วมงานทอดกฐินสามัคคี

 

 ปล. ควรแต่งกายชุดขาว นะครับ