ขอเชิญร่วมกิจกรรม Walk Rally เส้นทางประวัติศาสตร์ ( เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เสด็จประพาสเขาพระนารายณ์ในวันที่ 22 เมษายน 2552 )
 
   ในวันที่ 25 เมษายน 2552 
   ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 12.00 น. 
   ณ แหล่งประวัติศาสตร์เขาพระนารายณ์ ตำบลเหล อำเภอกะปง 
จังหวัด พังงา (ฟรีตลอดงาน)

08.00น.-08.30 น. - รายงานตัวลงทะเบียน ณ วัดนารายณิการาม (ฟรี)
08.30น.-12.00 น. - กิจกรรม Walk Rally
             - สรุปผล
             - จับรางวัล
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่
 081-9799545
 089-7270776

 
   ขอเชิญร่วมกิจกรรม Walk Rally เส้นทางประวัติศาสตร์ ( เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เสด็จประพาสเขาพระนารายณ์ในวันที่ 22 เมษายน 2552 )
 
   ในวันที่ 25 เมษายน 2552 
   ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 12.00 น. 
   ณ แหล่งประวัติศาสตร์เขาพระนารายณ์ ตำบลเหล อำเภอกะปง 
จังหวัด พังงา (ฟรีตลอดงาน)

08.00น.-08.30 น. - รายงานตัวลงทะเบียน ณ วัดนารายณิการาม (ฟรี)
08.30น.-12.00 น. - กิจกรรม Walk Rally
             - สรุปผล
             - จับรางวัล
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่
 081-9799545
 089-7270776