หลวงพ่อทรงเครื่องวัดบางมรา  พระพุทธรูปล้ำค่าที่ชาวตะกั่วป่าหลงลืม         พระพุทธรูปองค์นี้มีอายุหลายร้อยปี(ความจริงมีทั้งหมดสามองค์รวมทั้งพระประธานแต่ทรงเครื่องอยู่องค์เดียว) ท่านถูกทอดทิ้งไม่ได้รับการเหลียวแลมานาน จนกระทั่งท่านอาจารย์ชาลีพระภิกษุชาวพัทลุงผู้มองเห็นคุณค่าได้มาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดนี้และได้บูรณะไว้ แต่เชื่อว่าชาวตะกั่วป่าน้อยคนจะเคยเห็นงานศิลปกรรมชิ้นที่งดงามยิ่งกว่าโบราณวัตถุใดที่ตะกั่วป่ามีอยู่ในปัจจุบันใครทราบว่าเป็นช่างสมัยใดกรุณาบอกด้วย และหากใครเห็นคุณค่าอยากชมองค์จริงเชิญที่วัดบางมราได้ตลอดเวลา

หลวงพ่อทรงเครื่องวัดบางมรา  พระพุทธรูปล้ำค่าที่ชาวตะกั่วป่าหลงลืม         พระพุทธรูปองค์นี้มีอายุหลายร้อยปี(ความจริงมีทั้งหมดสามองค์รวมทั้งพระประธานแต่ทรงเครื่องอยู่องค์เดียว) ท่านถูกทอดทิ้งไม่ได้รับการเหลียวแลมานาน จนกระทั่งท่านอาจารย์ชาลีพระภิกษุชาวพัทลุงผู้มองเห็นคุณค่าได้มาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดนี้และได้บูรณะไว้ แต่เชื่อว่าชาวตะกั่วป่าน้อยคนจะเคยเห็นงานศิลปกรรมชิ้นที่งดงามยิ่งกว่าโบราณวัตถุใดที่ตะกั่วป่ามีอยู่ในปัจจุบันใครทราบว่าเป็นช่างสมัยใดกรุณาบอกด้วย และหากใครเห็นคุณค่าอยากชมองค์จริงเชิญที่วัดบางมราได้ตลอดเวลา