ฉ้ง                  ไม่เข้ากัน  ดวงไม่ถูกกัน

ฉาว                 เสียงดัง  หนวกหู

ฉาบ                เกือบไป  เฉียด

ฉัวะ                 ประหม่า

 

ฉ้ง                  ไม่เข้ากัน  ดวงไม่ถูกกัน

ฉาว                 เสียงดัง  หนวกหู

ฉาบ                เกือบไป  เฉียด

ฉัวะ                 ประหม่า

ฉะโผละ           ของเด็กเล่นทำด้วยไม้ไผ่รูเล็กไม่มีข้อ ยิงโดยการอัดลมด้วยลูกไม้ขนาดเท่ารู

ฉิ้งฉาย            ทำให้เสร็จแบบขอไปที

ฉิ้ม                  ขาดทุน

โฉ้ง                 พุ่ง

แฉง                เครื่องป้องกันที่เป็นแผง

ฉูด                  กระเด็น

ฉวย                หยิบ