จองหอง     เย่อหยื่ง   ลืมบุญคุณ
เจ็บหัว       ปวดหัว   มีเรื่องที่ทำให้ไม่สบายใจ
เจ็บพุง       ปวดท้อง
จอแหล      โกหก  พูดเท็จ
จันหวัน      ทำเรื่องที่ไม่ควรทำ
จับนา        เอาใจใส่   ดูแลอย่างดี
เจาะ           แก้วน้ำ
เจ๊ก ๆ        เยอะแยะ
จัวะ          ขุดดินด้วยจวบ

จองหอง     เย่อหยื่ง   ลืมบุญคุณ
เจ็บหัว       ปวดหัว   มีเรื่องที่ทำให้ไม่สบายใจ
เจ็บพุง       ปวดท้อง
จอแหล      โกหก  พูดเท็จ
จันหวัน      ทำเรื่องที่ไม่ควรทำ
จับนา        เอาใจใส่   ดูแลอย่างดี
เจาะ           แก้วน้ำ
เจ๊ก ๆ        เยอะแยะ
จัวะ          ขุดดินด้วยจวบ