ง็อกแง็ก                  โยกเยก  คลอน  ไม่แข็งแรงง็อกแง็ก                  โยกเยก  คลอน  ไม่แข็งแรง