ขบ
กัด
ขี้กลา
หลุมน้ำสกปรกจากครัวเรือน
ขี้คร้าน
ขี้เกียจ
ขี้ขลาด
กลัว   ไม่กล้าทำ

ขบ
กัด
ขี้กลา
หลุมน้ำสกปรกจากครัวเรือน
ขี้คร้าน
ขี้เกียจ
ขี้ขลาด
กลัว   ไม่กล้าทำ
ขี้ไฟ
เตาไฟ
ขี้หก  ขี้เท็จ
โกหก  พูดเท็จ  ไม่จริง
ขี้เมะ
เมฆ  ก้อนเมฆ
ขี้พร้า
ฟักเขียว
ขี้ฉ้อ
โกง
ขี้หลืด
เสมหะ
ขี้ชิด
ตระหนี่  ขี้เหนียว
ขึ้นเหลียง
นั่งไขว่ห้าง
ขุม
กอ (พืชผัก)  หลุม  หนองบึง
ขวิดหัว
หัวขะมำ  ล้ม
ขวิดตุง
หัวขะมำ
เข็บขาบ
ตะขาบ
เขลอะ
สกปรก
แขบ  แขบแขบ
เร็ว  รีบเร่ง
ไขวใจ
เป็นห่วง  รู้สึกไม่สบายใจ
ขรุบ
ตะครุบ
ขุย
ด่า
เข้าเนื้อ
ขาดทุน
เข้าค่าว
สมเหตุสมผล  ครบ  ลงตัว มีแนวโน้ม