กะ                      แทะกิน

กะลุย                  มากมาย  เยอะแยะ

กะเอ                   มากมาย  เยอะแยะ

กะลักกะลุย          มากมาย  เยอะแยะ

กะ                      แทะกิน

กะลุย                  มากมาย  เยอะแยะ

กะเอ                   มากมาย  เยอะแยะ

กะลักกะลุย          มากมาย  เยอะแยะ

กาหยี                  มะม่วงหิมพานต์

กุบ                      กล่องมีฝาปิดได้

กุนหนี ( คุนหนี )   ดอกบานไม่รู้โรย

เกือะ                   รองเท้า  รองเท้าแตะ

เกือะแบเร็ด          รองเท้าหนังหุ้มส้น

เกือะทั๋กโบด         รองเท้าบูธ

เกือะละ                รองเท้าแตะ

ไก่เถือน               ไก่ป่า

ไกรบวง               กรรไกร

กร๊กเคร๊ก             เล่นไฮโล   เสียงที่เลียน

แกวะ                   แหวก

โกย                     เก็บของที่ตากไว้

ก๋อ                       แป้งเปียกที่ทำจากแป้งมัน

เกว้                      เบี่ยงของที่ยาวข้างหนึ่งให้เฉออกไป

กายหลาย             ทำสิ่งที่ไม่ควรทำ

กล้วยพงลา           กล้วยตานี

เกรียม                  กรอบ

กรวม                    คร่อม