กลับจาก"ญี่ปุ่น" กักตัวตรวจเชื้อ

       พบสาวไทยต้องสงสัยอีก 1 อาการป่วยเข้าข่าย "หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009" เพิ่งกลับจากญี่ปุ่นอีกประเทศกลุ่มเสี่ยง แพทย์ร.พ.พังงา ต้องกักตัวรอดูอาการ เจาะเลือดตรวจหาเชื้อ ด้านศูนย์ปฏิบัติการสาธารณสุข แถลงย้ำผลตรวจนักท่องเที่ยวเยอรมัน ไม่พบเชื้อหวัดพันธุ์ใหม่ แต่ติดเชื้อแบคทีเรีย ชนิดที่มีมากในร.พ. แต่ผู้ป่วยมีภูมิคุ้มกันต่ำ เลยส่งผลทำให้ปอดอักเสบ และเสียชีวิต ขณะที่สถานการณ์โรค "ชิคุนกุนยา" ที่นครพนมมีป่วย 14 ราย ด้านพะเยา มีต้องสงสัย 6 เป็นน.ศ. ที่กลับจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้  อ่านต่อที่ ข่าวสด

        กลับจาก"ญี่ปุ่น" กักตัวตรวจเชื้อ

       พบสาวไทยต้องสงสัยอีก 1 อาการป่วยเข้าข่าย "หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009" เพิ่งกลับจากญี่ปุ่นอีกประเทศกลุ่มเสี่ยง แพทย์ร.พ.พังงา ต้องกักตัวรอดูอาการ เจาะเลือดตรวจหาเชื้อ ด้านศูนย์ปฏิบัติการสาธารณสุข แถลงย้ำผลตรวจนักท่องเที่ยวเยอรมัน ไม่พบเชื้อหวัดพันธุ์ใหม่ แต่ติดเชื้อแบคทีเรีย ชนิดที่มีมากในร.พ. แต่ผู้ป่วยมีภูมิคุ้มกันต่ำ เลยส่งผลทำให้ปอดอักเสบ และเสียชีวิต ขณะที่สถานการณ์โรค "ชิคุนกุนยา" ที่นครพนมมีป่วย 14 ราย ด้านพะเยา มีต้องสงสัย 6 เป็นน.ศ. ที่กลับจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้  อ่านต่อที่ ข่าวสด