มาแล้วครับ ลูกปัด ตะกั่วป่าสวยๆ จาก ร้อยเอกบุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ หลังจากออก ลูกปัดตะกั่วป่า Vol.1 ก็มีเสียงเรียกร้องเข้ามามากมาย วันนี้เลยขอเอา Vol.2 มาให้ดูกันครับ

มาแล้วครับ ลูกปัด ตะกั่วป่าสวยๆ จาก ร้อยเอกบุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ หลังจากออก ลูกปัดตะกั่วป่า Vol.1 ก็มีเสียงเรียกร้องเข้ามามากมาย วันนี้เลยขอเอา Vol.2 มาให้ดูกันครับ

ขอขอบคุณ ร้อยเอกบุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ