อ่านประวัติอำเภอตะกั่วป่ามาก็พอสมควรแล้ว สำหรับวันนี้จึงมีประวัติของ

1. เมืองพังงา

2. อำเภอท้ายเหมือง

อ่านประวัติอำเภอตะกั่วป่ามาก็พอสมควรแล้ว สำหรับวันนี้จึงมีประวัติของ

1. เมืองพังงา

2. อำเภอท้ายเหมือง

3. อำเภอคุระบุรี

4. อำเภอกระปง

มาฝากบ้างครับ