รูปจาก หนังสือพิมพ์ ข่าวสด

รูปจากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด

มาได้ไง – ไข่ ประหลาดมีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับไข่ไก่ ชาวบ้านพบในพงหญ้าชายหาด ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าน่าจะเป็นไข่นกกระจอกเทศ แต่ยังแปลกใจที่ไปโผล่ริมทะเล อ่านรายละเิอียดได้จาก ข่าวสด

 รูปจาก หนังสือพิมพ์ ข่าวสด

รูปจากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด

มาได้ไง – ไข่ ประหลาดมีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับไข่ไก่ ชาวบ้านพบในพงหญ้าชายหาด ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าน่าจะเป็นไข่นกกระจอกเทศ แต่ยังแปลกใจที่ไปโผล่ริมทะเล อ่านรายละเิอียดได้จาก ข่าวสด