[ภาพจาก มติชน]


        ลูกปัดตาตะกั่วป่า-ลูกปัดสุริยเทพคลองท่อม ผู้เชี่ยวชาญระบุเป็นลูกปัดปริศนา ค้นพบเฉพาะที่ตะกั่วป่าและคลองท่อมเท่านั้น ไม่เคยเห็นที่ใดในโลก ระบุใช้เทคนิคการผลิตขั้นสูง พัฒนามาจากแหล่งอารยธรรม”อียิปต์-กรีก-โรมัน” นายก อบต.เกาะคอเขา หนุนฟื้นฟูแหล่งโบราณคดี”ทุ่งตึก” สร้างแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ มติชน


        (สำหรับ กั่วป่า ดอทคอม เอง มีรูปลูกปัดของตะกั่วป่าบ้านเราเอง อยู่พอสมควรเหมือนกันครับ แล้วจะรีบนำมาอวดให้ดูกันนะครับ)


[ภาพจาก มติชน]


        ลูกปัดตาตะกั่วป่า-ลูกปัดสุริยเทพคลองท่อม ผู้เชี่ยวชาญระบุเป็นลูกปัดปริศนา ค้นพบเฉพาะที่ตะกั่วป่าและคลองท่อมเท่านั้น ไม่เคยเห็นที่ใดในโลก ระบุใช้เทคนิคการผลิตขั้นสูง พัฒนามาจากแหล่งอารยธรรม”อียิปต์-กรีก-โรมัน” นายก อบต.เกาะคอเขา หนุนฟื้นฟูแหล่งโบราณคดี”ทุ่งตึก” สร้างแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ มติชน


        (สำหรับ กั่วป่า ดอทคอม เอง มีรูปลูกปัดของตะกั่วป่าบ้านเราเอง อยู่พอสมควรเหมือนกันครับ แล้วจะรีบนำมาอวดให้ดูกันนะครับ)