วัดย่านยาว หรือวัดนิกรวราราม อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เป็นวัดอีกวัดหนึ่งที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองตะกั่วป่ามาอย่างยาวนาน เหตุการณ์ที่สำคัญที่ทำให้วัดย่านยาวกลายเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางของคนทั่วไป รวมถึงเปลี่ยนแปลงคณะสงฆ์และสิ่งก่อสร้างต่างๆภายในวัดเป็นอย่างมากคือ เหตการณ์ธรณีพิบัติปี พ.ศ. 2547 ซึ่งวัดย่านยาวได้ถูกใช้เป็นสถานที่พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลในครั้งนั้น ก่อนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ขึ้นกับวัดย่านยาว ในอดีตวัดย่านยาวเป็นวัดที่มีเจ้าอาวาสที่เป็นที่รักที่เคารพนับถือจากประชาชนในท้องถิ่นมากมายหลายรูป ซึ่งทุกปีในวันสงกรานตร์ทางวัดจะนำรูปหล่ออดีตเจ้าอาวาสเหล่านี้ออกมาให้ประชาชนสักการะเพื่อความสิริมงคลของตัวเอง รูปหล่อของอดีตเจ้าอาวาสวัดย่านยาวประกอบด้วย


     วัดย่านยาว หรือวัดนิกรวราราม อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เป็นวัดอีกวัดหนึ่งที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองตะกั่วป่ามาอย่างยาวนาน เหตุการณ์ที่สำคัญที่ทำให้วัดย่านยาวกลายเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางของคนทั่วไป รวมถึงเปลี่ยนแปลงคณะสงฆ์และสิ่งก่อสร้างต่างๆภายในวัดเป็นอย่างมากคือ เหตการณ์ธรณีพิบัติปี พ.ศ. 2547 ซึ่งวัดย่านยาวได้ถูกใช้เป็นสถานที่พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลในครั้งนั้น ก่อนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ขึ้นกับวัดย่านยาว ในอดีตวัดย่านยาวเป็นวัดที่มีเจ้าอาวาสที่เป็นที่รักที่เคารพนับถือจากประชาชนในท้องถิ่นมากมายหลายรูป ซึ่งทุกปีในวันสงกรานตร์ทางวัดจะนำรูปหล่ออดีตเจ้าอาวาสเหล่านี้ออกมาให้ประชาชนสักการะเพื่อความสิริมงคลของตัวเอง รูปหล่อของอดีตเจ้าอาวาสวัดย่านยาวประกอบด้วยพระครูประสาทประกฤตพรต (พ่อท่านพันธ์ จันฺทสโร)พ่อท่านรอด พ่อท่านปาน


 


พ่อท่านใบฎีกาเงิน ธัมฺมทินฺโนหลวงปู่เกื้อ กิตติสาโร

นอกจากนี้ยังมีรูปหล่อของหลวงพ่อทวดและสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)ดัวย