เปิดเผยผลวิจัยเรื่องจัดอันดับความรู้สึกของประชาชนต่อจังหวัด “อยู่แล้วเป็นสุข” กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนผู้ที่พักอาศัยอยู่ใน 77 จังหวัดของประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 42,538 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2554

 

เปิดเผยผลวิจัยเรื่องจัดอันดับความรู้สึกของประชาชนต่อจังหวัด “อยู่แล้วเป็นสุข” กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนผู้ที่พักอาศัยอยู่ใน 77 จังหวัดของประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 42,538 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2554

 

อันดับที่ 1 ได้แก่  จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีคะแนนความรู้สึกอยู่แล้วเป็นสุขเฉลี่ยอยู่ที่ 7.83 คะแนน 

          อันดับที่ 2  ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ 7.66 คะแนน 

          อันดับที่ 3  ได้แก่ จังหวัดพังงา ได้ 7.56

          อันดับที่ 4 ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย ได้ 7.50

          อันดับที่ 5 ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ 7.44

          อันดับที่ 6 ได้แก่ จังหวัดสตูล

          อันดับที่ 7 ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์

          อันดับที่ 8 ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก

          อันดับที่ 9 ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว

          อันดับที่ 10 ได้แก่ จังหวัดพะเยา

 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ kapook.com