พังงา 26 มี.ค. – ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเล จ.ภูเก็ต เผยพบแหล่งเฟิร์นดึกดำบรรพ์ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง เตรียมอนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและศึกษาวิจัยทางธรรมชาติ

 

       พังงา 26 มี.ค. – ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเล จ.ภูเก็ต เผยพบแหล่งเฟิร์นดึกดำบรรพ์ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง เตรียมอนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและศึกษาวิจัยทางธรรมชาติ

       นายปรารพ แปลงงาน หัวหน้าศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเล จ.ภูเก็ต เปิดเผยถึงการค้นพบแหล่งพืชดึกดำบรรพ์ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง บ้านยูงเตี้ย หมู่ 6 ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ว่า พืชดังกล่าว คือ ต้นมหาสดำ หรือกูดต้น Tree Fern ขึ้นอยู่บริเวณเทือกเขาลำปี เป็นเฟิร์นในสกุล Cyathea เป็นเฟิร์นดินขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ กระจายอยู่ตามเขตภูเขาในป่าเขตร้อนทั่วโลก และมีบ้างที่อาศัยอยู่ในเขตหนาว 

       เฟิร์นสกุลนี้ในธรรมชาติมักพบในป่าดิบมีความชุ่มชื้นสูง และสภาพอากาศไม่ร้อนมาก โดยมีรายงานการพบเฟิร์นสกุลนี้ในประเทศไทยประมาณ 8 ชนิด มาเลเซีย 17 ชนิด ฟิลิปปินส์ 37 ชนิด ซึ่งอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง เตรียมอนุรักษ์ไว้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและศึกษาวิจัยทางธรรมชาติ เชื่อว่าแหล่งเฟิร์นมหาสดำจะเป็นแหล่งสมบูรณ์ที่สุดในประเทศ เพราะพบเฟิร์นอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ลำต้นมีขนาดใหญ่ เส้นรอบวงประมาณ 40 เซนติเมตร สูงประมาณ 8-10 เมตร 

       ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า เฟิร์นสกุลนี้เป็นเฟิร์นที่เคยสูญพันธุ์ไปตั้งแต่ 360 ล้านปีก่อน เป็นตัวชี้วัดความสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องจากเฟิร์นชนิดนี้จะขึ้นเฉพาะในพื้นที่ชุ่มชื้น เช่น ป่าดิบชื้น ป่าดิบเขา พบกระจายอยู่บริเวณเทือกเขาสูงทางภาคใต้ฝั่งอันดามัน นอกจากนี้ บริเวณใกล้เคียงที่พบแหล่งต้นมหาสดำ ยังพบเฟิร์นอีกหลายชนิดจำนวนมาก. – สำนักข่าวไทย MCOT (http://www.mcot.net/content/37477)