ขออนุญาตนำบันทึกของท่านผู้รู้  จากศาลเจ้าเตี่ยนหง่านเก๋งกู่ใช่ตึ๋ง   (ไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นใคร)     อำเภอตะกั่วป่า    จังหวัดพังงา       มาเผยแพร่เพื่อประดับความรู้และยึดถือปฏิบัติในเรื่องการกินผัก  “เจี๊ยะกิวอ่องฉ่าย”  ของชาวตะกั่วป่า   สืบไป
        ขออนุญาตนำบันทึกของท่านผู้รู้  จากศาลเจ้าเตี่ยนหง่านเก๋งกู่ใช่ตึ๋ง   (ไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นใคร)     อำเภอตะกั่วป่า    จังหวัดพังงา       มาเผยแพร่เพื่อประดับความรู้และยึดถือปฏิบัติในเรื่องการกินผัก  “เจี๊ยะกิวอ่องฉ่าย”  ของชาวตะกั่วป่า   สืบไป


อ่านต่อได้ที่นี่ครับ