เมืองพังงามีความเป็นมาอย่างไร ทำไมต้องชื่อว่าพังงา เราชาวพังงารู้ที่มาของจังหวัดเราหรือไม่ติดตามได้ ที่นี่

        เมืองพังงามีความเป็นมาอย่างไร ทำไมต้องชื่อว่าพังงา เราชาวพังงารู้ที่มาของจังหวัดเราหรือไม่ติดตามได้ ที่นี่