ม่านหมอกเมืองใต้  ผลไม้นานา
พระนารายณ์ล้ำค่า  ศรัทธาหลวงพ่อเซ่ง


คำขวัญของอำเภอกะปง หลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยิน ประวัติของเมืองกะปงก็เช่นกัน สนใจคลิกเข้ามาอ่านสิครับม่านหมอกเมืองใต้  ผลไม้นานา
พระนารายณ์ล้ำค่า  ศรัทธาหลวงพ่อเซ่ง


คำขวัญของอำเภอกะปง หลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยิน ประวัติของเมืองกะปงก็เช่นกัน สนใจคลิกเข้ามาอ่านสิครับ