ถ้าพูดถึงอำเภอที่มีที่ราบมากที่สุดของจังหวัดพังงาคงต้องคิดถึงอำเภอท้ายเหมือง แต่อำเภอท้ายเหมืองมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนั้น รอให้คุณค้นหาแล้วที่นี่ถ้าพูดถึงอำเภอที่มีที่ราบมากที่สุดของจังหวัดพังงาคงต้องคิดถึงอำเภอท้ายเหมือง แต่อำเภอท้ายเหมืองมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนั้น รอให้คุณค้นหาแล้วที่นี่