บ้านเมืองใหม่ ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
โดยอาจารย์ วิมล โสภารัตน์


บ้านเมืองใหม่ ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
โดยอาจารย์ วิมล โสภารัตน์