ปี52 กล้วยไม้ออกเยอะแม้จะเป็นไม้ต่างถิ่น  อาจจะเป็นเพราะตะกั่วป่าสภาพอากาศเปลี่ยนไป  มาดุรูปดีกว่าคุยนะ

 


เอื้องกุหลาบรอเรนเซียปกติช่อยาว (แต่วันนี้ไม่ยาว)  

ปี52 กล้วยไม้ออกเยอะแม้จะเป็นไม้ต่างถิ่น  อาจจะเป็นเพราะตะกั่วป่าสภาพอากาศเปลี่ยนไป  มาดุรูปดีกว่าคุยนะ

 


เอื้องกุหลาบรอเรนเซียปกติช่อยาว (แต่วันนี้ไม่ยาว)  เสือโคร่งแห่งเกาะคอเขา

เอื้องคำ ฮ้อมหอม (แต่บานไม่ทน) 

เอื้องเข็มแสด  ออกดอกทุกปีไม่มีเว้น 

 

โหย หมดแรง พอก่อนนะ แล้วจะส่งมาให้ดูใหม่