ใกล้ถึงเวลาต้องไปใช้สิทธิเลือกผู้แทนเข้าสภากันแล้ว วันนี้ผมจึงอยากเอาเว็บสำหรับตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาฝากครับ โดยเพียงแค่ใส่รหัสบัตรประชาชน เราก็จะทราบว่ามีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่ และต้องไปเลือกตั้งที่ไหนครับ โดยเข้าไปที่ 

 

    ใกล้ถึงเวลาต้องไปใช้สิทธิเลือกผู้แทนเข้าสภากันแล้ว วันนี้ผมจึงอยากเอาเว็บสำหรับตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาฝากครับ โดยเพียงแค่ใส่รหัสบัตรประชาชน เราก็จะทราบว่ามีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่ และต้องไปเลือกตั้งที่ไหนครับ โดยเข้าไปที่ 

http://www.khonthai.com/Election/enqvoter/indexenqvoter.php