จังหวัดพังงา

“แร่หมื่นล้าน            บ้านกลางน้ำ

ถ้ำงามตา        ภูผาแปลก

แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร”

 

 จังหวัดพังงา

“แร่หมื่นล้าน            บ้านกลางน้ำ

ถ้ำงามตา        ภูผาแปลก

แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร”

 

 

อำเภอตะกั่วป่า

เมืองประวัติศาสตร์     พระศรีบรมธาตุโบราณ

ตระการทิวทัศน์           หลายวัดศักดิ์สิทธิ์

ทุกทิศไมตรี  รสดีของกิน  ถือศีลทรงธรรม      

 

อำเภอกะปง

 ม่านหมอกเมืองใต้               ผลไม้นานา

พระนารายณ์ล้ำค่า            ศรัทธาหลวงพ่อเซ่ง

 

อำเภอเกาะยาว

เกาะสวยน้ำใส            ผู้คนจริงใจที่เกาะยาว

 

อำเภอคุระบุรี

เมืองท่องเที่ยงเชิงนิเวศน์ชั้นนำ

ก้าวล้ำแหล่งอาหารคุณภาพ

มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยว

 

อำเภอตะกั่วทุ่ง

                         ท่าเรือเด่น              เป็นเมืองเก่า                        

เขาถ้ำสวย             รวยคุณธรรม

 

อำเภอทับปุด

สวยสง่าเจดีย์นิมิตร              ผลผลิตยางพารา

ปาล์มประมงล้ำค่า         คือหน้าตาชาวทับปุด

 

อำเภอท้ายเหมือง

ท่าเรือทับละมุ                  น้ำพุร้อนบ่อดาน

อุทยานเขาลำปี                ประเพณีปล่อยเต่า

เที่ยวชมเขาหน้ายักษ์      พักผ่อนริมหาดทราย