30 เมษายน 2554 นี้เปิดตลาดนัดริมคลองย่านยาว (ข่าวนี้ไม่ได้มีใครฝากแต่อยากเชียร์)

 

30 เมษายน 2554 นี้เปิดตลาดนัดริมคลองย่านยาว (ข่าวนี้ไม่ได้มีใครฝากแต่อยากเชียร์)