จะมีคนตะกั่วป่าสักกี่คนครับที่ทราบว่า วัดบางหมา หรือ วัดบางมรา ที่มีพ่อท่านชาลี เป็นเจ้าอาวาสมีชื่อว่าวัดนักขัตฤกษ์ ผมเองเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ทราบจริงๆครับว่าวัดนี้ชื่อวัดนักขัตฤกษ์ พอดีว่าวันจันทร์ที่ผ่านมามีโอกาสได้แวะไปกราบพ่อท่านชาลีจึงได้เห็นป้ายนี้เข้า

        จึงถือโอกาสนี้มาเชิญชวนร่วมสมทบทุนสร้างศาลาเอนกประสงค์ของวัดบางมราครับ หลายท่านอาจมองว่าวัดนี้เป็นวัดเล็กๆมีพระจำวัดเพียงไม่กี่รูป แต่จริงๆแล้ววัดนี้มีอายุยาวนานมากครับ มีอ้างถึงในการเสด็จประพาสต้นของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปทรงเครื่องที่ไม่มีในวัดอื่นในตะกั่วป่าด้วยครับ ว่างๆแวะไปเยี่ยมชมและทำบุญกันนะครับ

 

       จะมีคนตะกั่วป่าสักกี่คนครับที่ทราบว่า วัดบางหมา หรือ วัดบางมรา ที่มีพ่อท่านชาลี เป็นเจ้าอาวาสมีชื่อว่าวัดนักขัตฤกษ์ ผมเองเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ทราบจริงๆครับว่าวัดนี้ชื่อวัดนักขัตฤกษ์ พอดีว่าวันจันทร์ที่ผ่านมามีโอกาสได้แวะไปกราบพ่อท่านชาลีจึงได้เห็นป้ายนี้เข้า

        จึงถือโอกาสนี้มาเชิญชวนร่วมสมทบทุนสร้างศาลาเอนกประสงค์ของวัดบางมราครับ หลายท่านอาจมองว่าวัดนี้เป็นวัดเล็กๆมีพระจำวัดเพียงไม่กี่รูป แต่จริงๆแล้ววัดนี้มีอายุยาวนานมากครับ มีอ้างถึงในการเสด็จประพาสต้นของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปทรงเครื่องที่ไม่มีในวัดอื่นในตะกั่วป่าด้วยครับ ว่างๆแวะไปเยี่ยมชมและทำบุญกันนะครับ