ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี  ประจำปี  2555

(สมทบทุนสร้างพระบรมธาตุเจดีย์)

ณ วัดพระธาตุคีรีเขต (วัดลุ่ม)

ซอยพระธาตุคีรีเขต  อ.ตะกั่วป่า  จังหวัดพังงา 

วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2555  ตรงกับขึ้น 11 ค่ำ เดือน 12 เวลา 09.30 น.  

(สมโภชองค์กฐินวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 19.30 น.)

 


 

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี  ประจำปี  2555

(สมทบทุนสร้างพระบรมธาตุเจดีย์)

ณ วัดพระธาตุคีรีเขต (วัดลุ่ม)

ซอยพระธาตุคีรีเขต  อ.ตะกั่วป่า  จังหวัดพังงา 

วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2555  ตรงกับขึ้น 11 ค่ำ เดือน 12 เวลา 09.30 น.  

(สมโภชองค์กฐินวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 19.30 น.)

 

         ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีตามกำลังศรัทธา เพื่อรวบรวมปัจจัยสร้าง       พระบรมธาตุเจดีย์  บนภูเขาพระพุทธบาทในอาณาเขตของวัดพระธาตุคีรีเขต ซึ่งขณะนี้การก่อสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ ปรากฏความก้าวหน้าให้เห็นเป็นรูปธรรมแล้ว  อย่างไรก็ดี การก่อสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ให้สมบูรณ์แบบยังต้องอาศัยปัจจัยอีกเป็นจำนวนมาก โดยได้ออกแบบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ให้มีศิลปะศรีวิชัย มีเอกลักษณ์เฉพาะ และมีความงดงามด้านสถาปัตยกรรม เพื่อให้พระบรมธาตุเจดีย์องค์นี้ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่มีมาแต่โบราณกาลและ เป็นศาสนสถานคู่บ้านคู่เมืองตะกั่วป่าสืบไป


          ด้วยจิตใจใฝ่บุญกุศลของคณะญาติธรรมที่มีต่อพระพุทธศาสนา และ มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ได้รับโครงการก่อสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ ณ ภูเขาพระพุทธบาทไว้ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิฯ ในฐานะกรรมการอำนวยการร่วมของโครงการ  เพื่อช่วยให้คำแนะนำ  เป็นที่ปรึกษา และสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการนี้ ด้วยความเต็มใจ  รวมทั้งยินดีร่วมเป็นกรรมการทอดกฐินครั้งนี้ เพื่อร่วมสนับสนุนการระดมทุนมาใช้ในโครงการก่อสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีโดยพร้อมเพรียงกัน

          ขออนุโมทนาบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ จงดลบันดาลให้ทุกท่าน ที่ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ จงประสพแต่ความสุข   ความเจริญ ด้วยพิพัฒนมงคล  มั่นคงในพระพุทธศาสนา ด้วยทาน ศีล ภาวนา มีเมตตาจิตอันประเสริฐ เพลิดเพลินธรรม ในมนุษย์สมบัติ ทรัพย์สมบัติ นิพพานสมบัติ ตลอดกาลนานเทอญ…