เทศกาลกินผัก

อำเภอตะกั่วป่า  จังหวัดพังงา

ประจำปี  2554

 

เทศกาลกินผักตะกั่วป่าเริ่มแล้วแต่ละศาลเจ้ามีกำหนดการดังนี้


ศาลเจ้าพระโพธิสัตว์กวนอิม (กู่ใช่ตึ้ง) บางไทรหรือโรงพระตลาดเหนือ

26  กันยายน    บ่าย      ทำพิธียกเสาโกเต้ง  โก้ยเฉ้งอิ้วในตลาดตะกั่วป่า

                             บ้านตำตัว   บ้านบางจ๋วน   บ้านในปิ

                             ทำพิธีอัญเชิญองค์กิ๋วอ๋องไต่เต่  องค์หยกอ๋องซ่งเต่

                             ณ สะพานทุ่งพระโพธิ์

27  กันยายน              พิธีกรรมทางพระในศาลเจ้า

28  กันยายน              พิธีกรรมทางพระในศาลเจ้า

29  กันยายน              พิธีกรรมทางพระในศาลเจ้า

30  กันยายน    เช้า      พระออกทำพิธีโก้ยเฉ้งอิ้ว    บ้านตำตัว  บ้านสะพานเสือ

                            บ้านปลายวา  บ้านปากพู่  บ้านปากถัก  บ้านบางกุม  

                            บ้านในหนด  บ้านปากเหล  และบ้านจอแจ

1   ตุลาคม      เช้า      พระออกทำพิธีโก้ยเฉ้งอิ้ว   ในตลาดย่านยาว  ตลาดบ.ข.ส.

                            บ้านโคกขนุน  บ้านสะพานพระ

2   ตุลาคม      สาย     ขบวนพระออกแห่ในตลาดตะกั่วป่า

                  บ่าย     ทำพิธีโข่คุ้น  บริเวณหน้าศาลเจ้า 

3   ตุลาคม      สาย     พระออกทำพิธีโก้ยเฉ้งอิ้ว   ในตลาดบางม่วง  บ้านน้ำเค็ม

                            บ้านบางสัก   บ้านคึกคัก  บ้านบางเนียงถึงศาลพ่อตาเขาหลัก

4   ตุลาคม              พิธีกรรมทางพระในศาลเจ้า

5   ตุลาคม      สาย    ขบวนพระออกแห่ในตลาดตะกั่วป่า

                  บ่าย    ทำพิธีส่งหยกอ๋องซ่งเต่  เสร็จแล้วทำพิธีโข่คุ้นหน้าศาลเจ้า

                  ดึก     ขบวนพระออกแห่ในตลาดตะกั่วป่า  พิธ๊ส่งกิ้วอ๋องไต่เต่  ที่ 

                          สะพานทุ่งพระโพธิ์  เป็นอันเสร็จพิธีกินผัก

         ตั้งแต่คืนวันที่  29  กันยายน  ถึง 5 ตุลาคม  เวลาประมาณ  20.00 น   มีพิธีกรรมทางพระรักษาคนในศาลเจ้าและพิธีข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์  ณ บริเวณหน้าศาลเจ้

   

 

เทศกาลกินผัก

อำเภอตะกั่วป่า  จังหวัดพังงา

ประจำปี  2554

 

เทศกาลกินผักตะกั่วป่าเริ่มแล้วแต่ละศาลเจ้ามีกำหนดการดังนี้


ศาลเจ้าพระโพธิสัตว์กวนอิม (กู่ใช่ตึ้ง) บางไทรหรือโรงพระตลาดเหนือ

26  กันยายน    บ่าย      ทำพิธียกเสาโกเต้ง  โก้ยเฉ้งอิ้วในตลาดตะกั่วป่า

                             บ้านตำตัว   บ้านบางจ๋วน   บ้านในปิ

                             ทำพิธีอัญเชิญองค์กิ๋วอ๋องไต่เต่  องค์หยกอ๋องซ่งเต่

                             ณ สะพานทุ่งพระโพธิ์

27  กันยายน              พิธีกรรมทางพระในศาลเจ้า

28  กันยายน              พิธีกรรมทางพระในศาลเจ้า

29  กันยายน              พิธีกรรมทางพระในศาลเจ้า

30  กันยายน    เช้า      พระออกทำพิธีโก้ยเฉ้งอิ้ว    บ้านตำตัว  บ้านสะพานเสือ

                            บ้านปลายวา  บ้านปากพู่  บ้านปากถัก  บ้านบางกุม  

                            บ้านในหนด  บ้านปากเหล  และบ้านจอแจ

1   ตุลาคม      เช้า      พระออกทำพิธีโก้ยเฉ้งอิ้ว   ในตลาดย่านยาว  ตลาดบ.ข.ส.

                            บ้านโคกขนุน  บ้านสะพานพระ

2   ตุลาคม      สาย     ขบวนพระออกแห่ในตลาดตะกั่วป่า

                  บ่าย     ทำพิธีโข่คุ้น  บริเวณหน้าศาลเจ้า 

3   ตุลาคม      สาย     พระออกทำพิธีโก้ยเฉ้งอิ้ว   ในตลาดบางม่วง  บ้านน้ำเค็ม

                            บ้านบางสัก   บ้านคึกคัก  บ้านบางเนียงถึงศาลพ่อตาเขาหลัก

4   ตุลาคม              พิธีกรรมทางพระในศาลเจ้า

5   ตุลาคม      สาย    ขบวนพระออกแห่ในตลาดตะกั่วป่า

                  บ่าย    ทำพิธีส่งหยกอ๋องซ่งเต่  เสร็จแล้วทำพิธีโข่คุ้นหน้าศาลเจ้า

                  ดึก     ขบวนพระออกแห่ในตลาดตะกั่วป่า  พิธ๊ส่งกิ้วอ๋องไต่เต่  ที่ 

                          สะพานทุ่งพระโพธิ์  เป็นอันเสร็จพิธีกินผัก

         ตั้งแต่คืนวันที่  29  กันยายน  ถึง 5 ตุลาคม  เวลาประมาณ  20.00 น   มีพิธีกรรมทางพระรักษาคนในศาลเจ้าและพิธีข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์  ณ บริเวณหน้าศาลเจ้

                                               

ศาลเจ้าพ่อกวนอู  (โรงพระตลาดใต้)

26 กันยายน   บ่าย   พระทำพิธียกเสาโกเต้ง

                 ค่ำ    พระทำพิธีโก้ยเฉ่งอิ้ว  ในตลาดตะกั่วป่า

                 ดึก    ทำพิธีรับองค์กิ๋วอ๋องและองค์หยกอ๋อง

27 กันยายน           พระทำพิธีในศาลเจ้า

28 กันยายน           พระทำพิธีในศาลเจ้า

29 กันยายน           พระทำพิธีในศาลเจ้า

30 กันยายน           ขบวนพระออกแห่ไปตลาดย่านยาว  ตลาด บ.ข.ส. พร้อมทำพิธีโก้ยเฉ่งอิ้ว

1   ตุลาคม           พระทำพิธีในศาลเจ้า

2   ตุลาคม           ขบวนพระออกแห่ในตลาดตะกั่วป่า

3   ตุลาคม           ขบวนพระออกแห่ไป บ้านบางไทร  บ้านตำตัว บ้านสะพานเสือ                                  บ้านปลายวา  บ้านปากพู่  บ้านปากถัก  บ้านกะปง  บ้านบางกุม 

                       พร้อมทำพิธีโก้ยเฉ่งอิ้ว

4   ตุลาคม           ขบวนพระออกแห่ไปตลาดบางม่วง  บ้านน้ำเค็ม  บ้านบาสงปูเต้  บ้านในปิ

                       พร้อมทำพิธีโก้ยเฉ่งอิ้ว

5  ตุลาคม            ขบวนพระออกแห่ในตลาดตะกั่วป่า

              บ่าย     ทำพิธีส่งหยกอ๋องซ่งเต่

               ค่ำ     ทำพิธีในศาลเจ้า

               ดึก    ทำพิธีส่งกิ๋วอ๋องไต่เต่  เป็นอันเสร็จพิธีกินผัก

 

         29 กันยายน  ถึง  5  ตุลาคม   ตอนค่ำมีพิธีข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์ บริเวณหน้าศาลเจ้าทุกคืน

                             00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000