มาแล้วครับสำหรับแฟนๆเรื่องราวประวัติศาสตร์บ้านเรา วันนี้มีเอกสารเกี่ยวกับการเสด็จประพาสเมืองพังงาของรัชกาลที่ ๕ มาฝากันครับ

     มาแล้วครับสำหรับแฟนๆเรื่องราวประวัติศาสตร์บ้านเรา วันนี้มีเอกสารเกี่ยวกับการเสด็จประพาสเมืองพังงาของรัชกาลที่ ๕ มาฝากันครับ