Welcome to ตะกั่วป่า

สำนึกรักบ้านเกิด

Oct
25

ภาพงานกินเจ ตอนที่ 2

วันที่ 25 ต.ค. 2552 • พิธีโป้ยหล่อจู้และหู้หล่อจู้

 •  พิธีโก้ยห่าน

 •  พิธีผ่ายตงชู่

 •   พิธีส่งมอบเต่าสิริมงคลให้กับหล่อจู้และหู้หล่อจู้ในปีถัดไป

 


วันที่ 26 ต.ค. 2552 • พิธีชักซ้อ

 • พิธีอิ้วเก้ง

 • พิธีส่งองค์หยกอ๋องซ่งเต่

 • พิธีโข่ขุ้น

 • พิธีโก้ยห่าน

 • พิธีผ่ายต๋งซู่

 • พิธีอิ้วเก้ง

 • พิธีส่งองค์กิวอ๋องไต่เต่ 


 


Oct
25

ภาพงานกินเจ ตอนที่ 1

ยังเหลืออีกสองวันครับ สำหรับงานกินเจที่ตะกั่วป่า ใครยังไม่ได้กลับบ้านรีบกลับมานะครับ ระหว่างผมเอารูปมายั่วน้ำลายกันก่อนครับOct
9

ประเพณีกินผักตะกั่วป่า “ เจียะกิวอ่องฉ่าย”

        ขออนุญาตนำบันทึกของท่านผู้รู้  จากศาลเจ้าเตี่ยนหง่านเก๋งกู่ใช่ตึ๋ง   (ไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นใคร)     อำเภอตะกั่วป่า    จังหวัดพังงา       มาเผยแพร่เพื่อประดับความรู้และยึดถือปฏิบัติในเรื่องการกินผัก  “เจี๊ยะกิวอ่องฉ่าย”  ของชาวตะกั่วป่า   สืบไป


Oct
8

กินผัก 17-26 ต.ค.

Oct
6

งานกินเจที่ตะกั่วป่าเริ่มแล้วจ้า

งานกินเจที่ตะกั่วป่าเริ่มแล้วจ้า (ขึ้นป้าย) 17-26 ต.ค.2552 ปิดเทอมพอดี รับรองสนุกแน่ ใครที่สนใจอยากรู้ว่าพระที่แห่ ที่เข้าทรงใครเป็นใครบ้าง อ๊ามไหนมีพระชื่ออะไร สำคัญอย่างไร เชิญติดตามอ่านตอนต่อไปใน kuapa.com

*****แล้วอย่าลืมกลับบ้านกันนะจ้ะ

Sep
16

ประเพณีทำบุญเดือนสิบ (วันสารท)


       วันทำบุญเดือนสิบมาถึงแล้ว  ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่  19  กันยายน  2552     ประเพณีการทำบุญเดือนสิบของชาวพังงาตรงกับวันแรม  15  ค่ำ  เดือน  10    ของทุกปี  โดยมีความเชื่อว่า  บรรพบุรุษ หรือญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว  โดยเฉพาะผู้ที่มีบาปจะตกนรกทนทุกข์ทรมาน  หรือที่เรียกกันว่า  “เปรต”    จะได้รับการปล่อยตัวจากนรกให้ขึ้นมาพบลูกหลานในเมืองมนุษย์เพื่อขอส่วนบุญตั้งแต่วันแรม  1  ค่ำเดือน  10  เรียกวันนี้ว่า  “วันรับตายาย”    จนกระทั่งถึงวันแรม  15  ค่ำ  เดือน  10    จะมีการทำบุญใหญ่เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเปรตเหล่านั้น  ชาบ้านเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  “วันส่งตายาย” 

Sep
4

[เดลินิวส์]พังงาประกาศคุมเข้มราคาสินค้าและบริการ

นายปัญญา เพชรคงทอง พาณิชย์จังหวัดพังงา เปิดเผยว่า ได้มีการออกประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดพังงา เรื่อง กำหนดช่วงระยะเวลากำกับดูแลและติดตามความเคลื่อนไหวราคาสินค้าและบริการเป็นกรณีพิเศษ ฉบับที่ 20 ลงวันที่ 24 เมษายน 2552 เพื่อเพิ่มเติมอัตราค่าปรับในการเปรียบเทียบการกระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ในเขตพื้นที่จังหวัดไปแล้วนั้น เพื่อให้การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเห็นควรคงมาตรการป้องปรามการฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคต่อไป จึงได้ออกประกาศขยายเวลาออกไปอีกเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2552 ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 นับตั้งแต่การประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ที่มีโทษปรับหรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปีและปรับ ซึ่งเป็นความผิดที่สามารถเปรียบเทียบได้ให้ใช้อัตราที่กำหนดในข้อ 6 วรรคสอง ตามหลักเกณฑ์วิธีการ ขั้นตอน และอัตราเปรียบเทียบคดีจังหวัดพังงา ลงวันที่ 24 เมษายน 2552

Aug
25

รวมประวัติ 4 อำเภอดังจังหวัดพังงา

อ่านประวัติอำเภอตะกั่วป่ามาก็พอสมควรแล้ว สำหรับวันนี้จึงมีประวัติของ

1. เมืองพังงา

2. อำเภอท้ายเหมือง

Syndicate content
?>