Welcome to ตะกั่วป่า

สำนึกรักบ้านเกิด

May
20

อุทยานแห่งชาติศรีพังงา

        ดูเหมือนว่าจังหวัดพังงาจะเป็นจังหวัดที่มีอุทยานแห่งชาติมากที่สุดในภาคใต้ ซึ่งประกอบไปด้วย

   1.  อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง
   2.  อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
   3.  อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
   4.  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง
   5.  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
   6.  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
   7.  อุทยานแห่งชาติศรีพังงา


 

May
20

สมัยกรุงสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยา

        ในสมัยสุโขทัยนั้น  นักประวัติศาสตร์บางท่านมีความเชื่อว่า  พ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ทรงขยายอำนาจการปกครองลงมาทางใต้  รวมเอานครศรีธรรมราชเข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสุโขทัย  ดังนั้นบรรดาเมืองบริวารของเมืองนครศรีธรรมราช  รวมทั้งเมืองตะกั่วป่า  จึงขึ้นอยู่กับอาณาจักรสุโขทัย แต่บางท่านเชื่อว่าตะกั่วป่าไม่ได้ไปขึ้นกับสุโขทัย  ยังคงขึ้นกับนครศรีธรรมราช เพราะปรากฏว่าอาณาจักรทั้งสองมีความสัมพันธไมตรีอันดีต่อกัน  โดยนครศรีธรรมราชได้เผยแพร่พระพุทธศาสนาลัทธ

May
14

ทีโอทีเดินหน้าสานต่อไว-ไฟออนเดอะบีช

        ทีโอทีเดินหน้าโครงการ ไว-ไฟ ออน เดอะ บีช เผยอยู่ระหว่างเจรจาให้บริการทั่วหาดคึกคักจังหวัดพังงา พร้อมสานต่อโครงการนำร่องที่พัทยา ด้วยการขยายโครงการไปยังพื้นที่ศรีราชา หนุนนักท่องเที่ยวและโรงงานอุตสาหกรรมใน พื้นที่ ตั้งเป้ารายได้บรอดแบนด์ภาคตะวันออกโต 50% อ่านต่อที่ ผู้จัดการออนไลน์

May
14

ตะกั่วป่าสมัยนครศรีธรรมราช

        ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่   16  เป็นต้นมา  ดินแดนทางภาคใต้ของประเทศไทย หรือคาบสมุทรมลายู  ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของพวกทมิฬโจฬะมาตลอด  พวกทมิฬได้ใช้เมืองนครศรีธรรมราช  (ที่จริงสมัยนั้นเรียก  ตามพรลิงค์ หรือศรีธรรมโศก )  เป็นศูนย์กลางการปกครองและขนส่งสินค้าในภูมิภาคนี้แทนศรีวิชัย     จึงทำให้นครศรีธรรมราชมีความเจริญรุ่งเรือง  มั่งคั่งทางด้านเศรษฐกิจและมีอำนาจทางการเมืองการปกครอง   จนกระทั่งในศตวรรษที่  18  พระเจ้าจันทรภานุ  (พระเจ้าศรีธรรมโศกราช)  ได้ประกาศควา

May
13

มาได้ไง - ไข่ ประหลาดมีขนาดใหญ่

 รูปจาก หนังสือพิมพ์ ข่าวสด

รูปจากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด

มาได้ไง - ไข่ ประหลาดมีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับไข่ไก่ ชาวบ้านพบในพงหญ้าชายหาด ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าน่าจะเป็นไข่นกกระจอกเทศ แต่ยังแปลกใจที่ไปโผล่ริมทะเล อ่านรายละเิอียดได้จาก ข่าวสด

May
13

ตะโกลาสมัยศรีวิชัย

        ในราวพุทธศตวรรษที่  13  แว่นแคว้นในคาบสมุทรมลายูและหมู่เกาะทั้งหมด  ได้รวมเข้าเป็นอาณาจักรเดียวกัน  รู้จักกันในชื่อ “อาณาจักรศรีวิชัย”    อาณาจักรศรีวิชัยมีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่ใดยังไม่มีข้อยุติ  แต่เชื่อว่าคงจะอยู่บริเวณเมืองไชยา  เพราะมีหลักฐานศิลปสมัยศรีวิชัยปรากฏอยู่ค่อนข้างชัดเจน  แต่นักโบราณคดีบางท่านเห็นว่าศูนย์กลางอาณาจักรศรีวิชัยอยู่เมืองปาเลมบัง ในเกาะสุมาตรา   อย่างไรก็ตามอาณาจักรศรีวิชัย  เป็นอาณาจักรที่มีอำนาจทางด้าน

May
12

หาดบางสัก

       เมื่อพูดถึงตะกั่วป่า นักท่องเที่ยวหรือใครหลายๆคน มักคิดถึง "เขาหลัก" ชายหาดที่สวยงามและมีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของประเทศ แต่จะมีสักกี่คนที่รู้จัก "บางสัก" ชายหาดที่คนตะกั่วป่า ทุกคนต้องเคยไป ชายหาดที่คนตะกั่วป่าแทบทุกคนเคยเล่นน้ำ 

May
12

เริ่มเป็นตะโกลา

       นับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่  8  เป็นต้นมา  เมืองตะโกลา ได้พัฒนาเป็นเมืองท่าจอดเรือที่มีความเจริญรุ่งเรืองที่สุด   ทางด้านชายฝั่งทะเลตะวันตก  เป็นที่รู้จักกันดีของบรรดาชาติต่าง ๆ หลายชาติ  เช่น  อินเดีย  จีน  เปอร์เชีย  อาหรับ  รวมทั้งกรีกและโรมันในทวีปยุโรป    ชาติเหล่านี้ได้เข้ามาติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกัน  และเป็นสถานที่จอดแวะพักเรือเพื่อเติมเสบียงอาหารและซ่อมแซมเรือรวมทั้งรอลมมรสุมเพื่อการเดินทางต่อไป    จากการสำรวจขุดค้น   แหล่งโบราณคดีบ้านทุ่งตึกและปลายคลองเหมืองทอ

May
7

ตะโกลา - ตะกั่วป่า

             ตั้งแต่ต้นพุทธศตวรรษที่  3  เป็นต้นมา  ชาวอินเดียทางตอนใต้และตะวันออกเฉียงใต้  เริ่มถูกคุกคามจากพวกอารยัน  จึงทำให้นักเดินเรือแสวงโชค  พ่อค้าและพราหมณ์  เดินเรือเลียบชายฝั่งเข้ามาตั้งถิ่นฐานขุดหาแร่ดีบุกในบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันตก   ตั้งแต่เกาะภูเก็ตขึ้นไปจนถึงปากจั่น ในจังหวัดระนอง  โดยใช้เมืองตะโกลาเป็นเมืองท่าและศูนย์กลาง

May
6

ตะกั่วป่าเมืองท่าจอดเรือที่สำคัญ

       ในราวพุทธศตวรรษที่  3   เป็นต้นมา  ชาวอินเดีย  เปอร์เชีย และอาหรับ   สามารถเดินเรือไปถึงเอเชียตะวันออก  อันได้แก่   จีน  ญวน  จามปา  เป็นต้น  ทำให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นจุดแวะพักเรือ  คาบสมุทรมลายูเป็นจุดที่เหมาะสม   เพราะอยู่ระหว่างทางพอดี    โดยเฉพาะตะกั่วป่า  เป็นจุดที่เหมาะสมที่สุด  ทั้งนี้เพราะมีปัจจัยอื่นเกื้อกูลอีกหลายประการ คือ

Syndicate content
?>