Welcome to ตะกั่วป่า

สำนึกรักบ้านเกิด

Feb
20

[MThai] แผ่นดินไหว 2.7 ริกเตอร์ ศูนย์กลางที่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

 

     เว็บไซต์ของสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 03.48 น. ที่ผ่านมา ตรวจพบ แผ่นดินไหวขนาด 2.7 ริกเตอร์ จุดศูนย์กลางอยู่ใน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

Dec
19

เทศบาลตำบลบางนายสีเปิดรับผู้สมัครเลือกตั้ง

     เทศบาลตำบลบางนายสีประกาศให้มีการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางนายสี ในวันที่ 29 มกราคม 2555 โดยทั้งนี้ได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2554 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลบางนายสี สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kuapa.com/documents/Application.zip

Nov
29

บางร่องรอยในอดีตของตะกั่วป่า

 

            อำเภอตะกั่วป่า         ปัจจุบันอำเภอตะกั่วป่าเป็นหนึ่งใน  8  อำเภอของจังหวัดพังงา  ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลอันดามัน  ห่างจากอำเภอเมืองพังงาไปทางเหนือประมาณ  60  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ  475  ตารางกิโลเมตร  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาเตี้ย ๆ สลับซับซ้อน  ไม่ค่อยมีที่ราบ  แม่น้ำที่สำคัญคือแม่น้ำตะกั่วป่าซึ่งเกิดจากเทือกเขาในอำเภอกะปง   ตะกั่วป่าได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  ทำให้มีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปี  จึงได้สมญานามว่า “เมืองฝนแปด แดดสี่”    อาชีพที่สำคัญคือการเกษตร ปัจจุบันกำลังพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

          ตะกั่วป่าเคยเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ ไม่ต่ำกว่า  2,000  ปี   เนื่องจากบทบาทของพ่อค้าชาวอินเดียที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานและพัฒนาเป็นเมืองท่า  ศูนย์กลางการค้าขาย  แลกเปลี่ยนสินค้ากับชนหลายเชื้อชาติ  เช่น  จีน  อินเดีย  เปอร์เซีย และกรีก  เป็นต้น  จนเป็นที่กล่าวขานว่าเป็นเส้นทางสายไหมทางทะเล  หรือเมืองท่าการค้าโบราณ 

 

          ถึงแม้ตะกั่วป่าจะเคยเป็นดินแดนที่เคยมีความเจริญรุ่งเรือง  มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน มีหลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากมาย  แต่ยังไม่มีท่านใด  ได้สำรวจ ศึกษา ค้นคว้าอย่างจริงจัง  จึงทำตะกั่วป่าไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายของชาวโลกเท่าที่ควร  วันนี้อาจารย์วิมล  โสภารัตน์  ผู้สนใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  จะเล่าสู่กันฟังถึงร่องรอย  อดีต บางส่วนของตะกั่วป่า  หากท่านมีข้อมูลหรือความคิดเห็นประการใดกรุณาติดต่อที่  wirat386@hotmail.com  หรือ  www.kuapa.com  จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

Nov
21

งานถนนสายวัฒนธรรม ครั้งที่ 4

 

  ถนนสายวัฒนธรรม  ครั้งที่ 4  เปิดแล้ว

  ณ ถนนสายวัฒนธรรม  ตลาดเก่า  ตะกั่วป่า  พังงา

  "ตะกั่วป่า เมืองเก่า เล่าความหลัง"

  ชม  กิจกรรมบนเวที  อาหารพื้นบ้าน  งานหัตถกรรม 

  ย้อนลำลึกวิถีชีวิตในอดีต   สถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส

  สัมผัสบรรยากาศเมืองเก่าในยามเย็น  ทุกวันอาทิตย์

Nov
6

พังงาน่ากอด 54

 

    แว่วๆมาว่าปีนี้จะมีงาน "Cuddly Phang-nga 2011" กันอีกแล้วครับ โดยจัดในวันที่ 9 - 11 ธันวาคมนี้ แต่ข้อมูลหายากมาครับ จะเจอก็
 แต่เพียงที่ facebook @KhoaLakInfo กับ tripadvisor.com.sg เท่านั้นครับ
    สำหรับรายละเอียดของงานเป็นยังไงใครร ู้ช่วยเอามาแชร์กันบ้างนะคร ับ เผื่อใครอยากจะกลับไปกอดพัง งาให้หายเหนื่อย
 
Oct
24

เที่ยวงานวัดย่านยาว

        ช่วงวันปิยมหาราชได้โอกาสดีหนีน้ำกลับบ้าน วันนี้เลยได้แวะไปเที่ยวงานวัด ทีวัดย่านยาว จำได้ว่านานมากแล้วที่วัดย่านยาวไม่มีงานวัด ได้ยินโฆษกพูดว่า 20 ปี แล้วที่ไม่มีงานวัดที่วัดย่านยาว เมื่อเข้ามาเที่ยวในงานก็พบว่าจัดวางสถานที่ได้สวยงามครับ ดูอบอุ่น ปลอดภัย ถึงงานจะไม่ยิ่งใหญ่มาก แต่ก็รู้ัสึกดีครับ มีทั้งการแสดงจากน้องๆโรงเรียนบ้านย่านยาว รำวงที่เต้นกันมันส์สุดๆ มวย (มวยกับหนังควาย เป็นสิ่งที่พ่อท่านวัดย่านยาวชอบมาก ใครบนพ่อท่านวัดย่านยาว มักบนด้วย 2 สิ่งนี้)  ธาราพาโชค ผ้าป่าลอยฟ้า ฯลฯ นอกจากได้ยังได้รับความกรุณาจากท่านเจ้าอาวาสอนุญาติให้ขึ้นไปถ่ายรูปจากหอระฆังได้ เลยได้มีรูปมุมสูงมาฝากกันตามที่เห็นครับ

Oct
1

เทศบาลตำบลบางนายสี

ไชโย  ๆ   ๆ    ๆ    !!!!!!!!!!   

    อบต.บางนายสี  ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น  "เทศบาลตำบลบางนายสี"  แล้ว  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2554  การรับสมัคร  นายกฯ และ สมาชิกสภาเทศบาลฯ     รวมทั้งการเลือกตั้งจะแจ้งให้ทราบต่อไป

    สภาเทศบาลตำบลบางนายสี    ที่จะเลือกตั้ง ประกอบด้วย

      1.   นายยกเทศมนตรี     1     คน   

      2.   เทศมนตรี             12    คน   

            แบ่งเป็น  2  เขต ๆ ละ    6  คน

               - เขตที่  1  ประกอบด้วย   หมู่ที่  1,   6,   7, และ 9

               - เขตที่  2  ประกอบด้วย   หมู่ที่  2,   3,   4,   5, และ 8

Sep
26

กำหนดการกิืนผักตะกั่วป่า

 

เทศกาลกินผัก

อำเภอตะกั่วป่า  จังหวัดพังงา

ประจำปี  2554

 

เทศกาลกินผักตะกั่วป่าเริ่มแล้วแต่ละศาลเจ้ามีกำหนดการดังนี้


ศาลเจ้าพระโพธิสัตว์กวนอิม (กู่ใช่ตึ้ง) บางไทรหรือโรงพระตลาดเหนือ

26  กันยายน    บ่าย      ทำพิธียกเสาโกเต้ง  โก้ยเฉ้งอิ้วในตลาดตะกั่วป่า

                             บ้านตำตัว   บ้านบางจ๋วน   บ้านในปิ

                             ทำพิธีอัญเชิญองค์กิ๋วอ๋องไต่เต่  องค์หยกอ๋องซ่งเต่

                             ณ สะพานทุ่งพระโพธิ์

27  กันยายน              พิธีกรรมทางพระในศาลเจ้า

28  กันยายน              พิธีกรรมทางพระในศาลเจ้า

29  กันยายน              พิธีกรรมทางพระในศาลเจ้า

30  กันยายน    เช้า      พระออกทำพิธีโก้ยเฉ้งอิ้ว    บ้านตำตัว  บ้านสะพานเสือ

                            บ้านปลายวา  บ้านปากพู่  บ้านปากถัก  บ้านบางกุม  

                            บ้านในหนด  บ้านปากเหล  และบ้านจอแจ

1   ตุลาคม      เช้า      พระออกทำพิธีโก้ยเฉ้งอิ้ว   ในตลาดย่านยาว  ตลาดบ.ข.ส.

                            บ้านโคกขนุน  บ้านสะพานพระ

2   ตุลาคม      สาย     ขบวนพระออกแห่ในตลาดตะกั่วป่า

                  บ่าย     ทำพิธีโข่คุ้น  บริเวณหน้าศาลเจ้า 

3   ตุลาคม      สาย     พระออกทำพิธีโก้ยเฉ้งอิ้ว   ในตลาดบางม่วง  บ้านน้ำเค็ม

                            บ้านบางสัก   บ้านคึกคัก  บ้านบางเนียงถึงศาลพ่อตาเขาหลัก

4   ตุลาคม              พิธีกรรมทางพระในศาลเจ้า

5   ตุลาคม      สาย    ขบวนพระออกแห่ในตลาดตะกั่วป่า

                  บ่าย    ทำพิธีส่งหยกอ๋องซ่งเต่  เสร็จแล้วทำพิธีโข่คุ้นหน้าศาลเจ้า

                  ดึก     ขบวนพระออกแห่ในตลาดตะกั่วป่า  พิธ๊ส่งกิ้วอ๋องไต่เต่  ที่ 

                          สะพานทุ่งพระโพธิ์  เป็นอันเสร็จพิธีกินผัก

         ตั้งแต่คืนวันที่  29  กันยายน  ถึง 5 ตุลาคม  เวลาประมาณ  20.00 น   มีพิธีกรรมทางพระรักษาคนในศาลเจ้าและพิธีข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์  ณ บริเวณหน้าศาลเจ้

   

Aug
30

น้ำท่วม อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ปี 54

      และแล้วฤดูน้ำหลากของตะกั่วป่าก็มาถึง สำหรับปีนี้ดูเหมือนน้ำจะท่วมผิดปกติ เริ่มจากท่วมบางม่วงก่อนแล้วน้ำก็ลดแล้วค่อยมีท่วมที่จับเส (ถ.อุดมธารา) ซึ่งน่าจะเป็นที่แรกๆที่จะต้องท่วมเป็นประจำทุกปี อาจเพราะมีเขื่อน ถ่มที่ หรืออื่นๆที่ทำให้สภาพแวดล้อมของตะกั่วป่าเปลี่ยนไป

Aug
17

ประวัติความเป็นมาของ ขนมเต้าส้อ

     ใครหลายคนที่แวะมาเที่ยวตะกั่วป่า คงไม่พลาดที่จะซื้อ เต้าส้อ ติดไม้ติดมือไปเป็นของฝากให้กับญาติสนิทมิตรสหายอย่างแน่นอน ผมเองก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องประวัติความเป็นมาของขนมเต้าส้อเท่าไหร่นัก พอดีว่ากลับตะกั่วป่าเที่ยวนี้ได้ซื้อเต้าส้อ "ตวงรัตน์" ติดมือกลับมาด้วย พลิกไปพลิกมา ก็ได้พบกับประวัติความเป็นมาของเต้าส้อเข้าโดยไม่ได้ตั้งใจ จึงได้นำมาเรียบเรียงให้อ่านง่ายขึ้นอีกนิด แล้วนำมาให้ได้อ่านกันดังนี้ครับ


ประวัติความเป็นมาของ ขนมเต้าส้อ


     เริ่มจากนายเชียวสูย ลิ่มสกุึล ได้พาลูกชายชื่อ นายฉายเอี่ยน ลิ่มสกุล อายุ 16 ปี อพยพมาจากประเทศจีนตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2450 โดยได้มาอาศัยอยู่ที่ ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา พร้อมทั้งมีภรรยาใหม่เป็นลูกคนจีนที่มีฝีมือทางด้านการทำขนมต่างๆ โดยเฉพาะขนมเต้าส้อที่มีนายฉายเอี่ยนบุตรชายคอยเป็นผู้ช่วยในการทำขนม ต่อมานายฉายเฉี่ยนก็ได้แต่งงานกับลูกคนจีนที่ต.บางม่วงแล้วมีลูกด้วยกัน 6 คน และเมื่อแม่เลี้ยง (ภรรยาใหม่ของนายเชียวฉุย) เสียชีวิต นายฉายเฉี่ยน ก็ได้กลายเป็นผู้สืบทอดการทำขนมเต้าส้อแต่เพียงผู้เดียว

Syndicate content
?>