ประวัิติความเป็นมาของเมืองพังงา

Jul
17

        เมืองพังงามีความเป็นมาอย่างไร ทำไมต้องชื่อว่าพังงา เราชาวพังงารู้ที่มาของจังหวัดเราหรือไม่ติดตามได้ ที่นี่

No comments

?>